Strona główna Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne

 

KYU 10.1
1.Pozycje: fudo-dachi
2.Uderzenia/cięcia: morote tsuki
(jodan, chudan, gedan)
3.Kopnięcia: hiza-geri chudan
4.Test sprawności: 50x zaciskanie pięści,
10 przysiadów
5.Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa na sali,
w szatni, strefy (jodan, chudan, gedan),
znaczenie słowa kiai- okrzyk

KYU 10.2

1.Pozycje: zenkutsu-dachi
2.Uderzenia/cięcia: uraken-shomen-uchi
3.Bloki: morote gedan-barai
4.Kopnięcia: hiza-geri chudan plus kiai
5.Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi
i powrót do fudo-dachi
6.Test sprawności:10 skłonów w przód z leżenia na plecach
7.Teoria i komendy: pozycja seiza- siadanie
i wstawanie, ukłony, znaczenie słowa naura- powrót

KYU 10.3
1.Pozycje: heiko-dachi, yoi-dachi
2.Uderzenia/cięcia: seiken-tsuki 
(jodan, chudan, gedan)
3.Bloki: gedan-barai
4.Kopnięcia: hiza-geri jodan plus kiai
5.Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi 
z morote gedan-barai/ gadan-barai i powrót do fudo-dachi
6.Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem 
w podporze na dłoniach i kolanach
7.Teoria i komendy: znaczenie słowa karate oraz kara- pusty,
te- ręka, osu- akceptacja, pozdrowienie itp.

KYU 9.1
1.Pozycje: heisoku-dachi
2.Uderzenia/cięcia: oi-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3.Bloki: jodan-uke
4.Kopnięcia: mae-keage
5.Renraku: trzy kroki w przód/ tył
w zenkutsu-dachi z oi-tsuki
6.Test sprawności: 20 przysiadów (ręce na rarku,
tułów pionowo), 10 wahnięć w formie kołyski 
na brzychu: z leżenia przodem
7.Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi
i wiązanie pasa, liczenie po japońsku do dziesięciu

KYU 9.2
1.Pozycje: musubi-dachi
2.Uderzenia/cięcia: gyaku-tsuki (jodan, chudan, gedan)
3.Bloki: soto-uke
4.Kopnięcia: kin-geri
5.Renraku: trzy kroki w przód/ tył
w zenkutsu-dachi z gyaku-tsuki
6.Test sprawności: 10 skłonów w przód, 10 wahnięć
w formie kołyski na plecach z przysiadu
(ręce zaplecione wokół kolan)
7.Teoria i komendy: znaczenie słów: sensei- nauczyciel,
sempai- starszy rangą, shihan- nauczyciel mistrz

 

KYU 9.3
1.Pozycje: nekoashi-dachi
2.Uderzenia/cięcia: seiken-ago-uchi
3.Bloki: uchi-uke
4.Kopnięcia: mae-geri chudan
5.Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi
z oi-tsuki/ gyaku-tsuki/ uke, obrót z gedan-barai
6.Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem
w podporze na pięściach i kolanach, 10 wahnięć
w formie kołyski na plecach (z przysiadu, ręce pod kątem 45’ 
amortyzując pad w tył)
7.Teoria i komendy: znaczenie słowa: kyoku-shin-kai

KYU 8.1
1.Pozycje: kokutsu-dachi
2.Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi-komi
3.Kopnięcia: soto-keage
4.Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z keri,
obrót z morote gedan-barai
5.Test sprawności: 10 przewrotów w przód, 60 sekund tzw. mostek
6.Teoria i komendy: przysięga dojo

KYU 8.2
1.Pozycje: moroashi-dachi, uchihachiji-dachi
2.Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi
3.Kopnięcia: uchi-keage
4.Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachiz gedan-barai
plus gyaku-tsuki i powrót do fudo-dachi
5.Test sprawności: 10 przewrotów w tył, 10 razy
po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku
ze skrętem w lewo i w prawo, tzw. szpagat
6.Teoria i komendy: nogare I- oddychanie

KYU 8.3
1.Pozycje: sanchin-dachi
2.Uderzenia/cięcia: shuto-ganmen-uchi
3.Kopnięcia: mae-geri jodan
4.Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi 
z uke plus gyaku-tsuki, obrót z gedan-barai 
5.Kata: Kihon kata I
6.Test sprawności: 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna,
10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc
w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach 
7.Teoria i komendy: nogare II- oddychanie ura (odwrotnie)

KYU 7.1
1.Pozycje: kiba-dachi
2.Uderzenia/cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
3.Kopnięcia: kansetsu-geri
4.Renraku: trzy kroki w przód w sanchi-dachi
z tsuki/ uchi/ geri/ uke, obrót przez przekrok 
5.Kata: Taikyoku I
6.Test sprawności: 10 razy zamach nogą przechodząc
do stania na rękach pod drabinkami
7.Teoria i komendy: ibuki- oddychanie z 2 wydechami

KYU 7.2
1.Pozycje: tsuruashi-dachi
2.Uderzenia/cięcia: uraken-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan)
3.Kopnięcia: kakato-geri
4.Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi
z mae-geri plus gyaku-tsuki, obrót z morote gedan-barai
5.Kata: Taikyoku II
6.Test sprawności: 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami
7.Teoria i komendy: etykieta dojo

KYU 7.3
1.Pozycje: kake-dachi
2.Uderzenia/cięcia: shuto-mawashi-uchi
3.Bloki: shuto-mawashi-uke
4.Kopnięcia: yoko-keage, ushiro-keage
5.Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu-dachi
z shuto mawashi-uke, obrót poprzez przekrok
6.Kata: Sakugi I
7.Test sprawności: 10 razy sprężynka,
tzn. wymyk w przód z leżenia na plecach
8.Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate

10 KYU biały pas

(minimum 1 miesiąc treningu)
1.Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie obi.
2.Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.
3.Liczenie po japońsku do 10.
4.Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
5.Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).
6.Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-geda-barai, kake-wake-uke.
7.Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-keage.
8.Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
9.Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki: 
morote-tsuki (jodan, chudan, gedan),
seiken-gedan-barai,
kake-wake-uke, hiza-geri, 
kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

 

9 KYU biały pas z błękitnym pagonem
(min. 2 kolejne miesiące treningu)
1.Historia kyokushin karate.
2.Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
3.Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).
4.Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
5.Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusoku).
6.Kata: kihon-no-kata sono-ichi.
7.Oddychanie: nogare.
8.I Ippon-kumite sono-ichi: tori (atakujący); jodan-tsuki 
uke (broniący się); jodan-uke, kontra gyaku-tsuki-chudan.
9.I Ippon-kumite sono-ni: tori; jodan-tsuki
uke; jodan-uke, kontra seiken-mawashi-tsuki-chudan.
10.I Ippon-kumite sono-san: tori; jodan-tsuki
uke; jodan-uke, kontra seiken-gyaku-tsuki-jodan, hiza-geri.
11.Test kondycyjny: 
- 20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
- 10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach,
- 20 uniesień tułowia z leżenia na plecach.
12.Test poruszania się w pozycji sanchin dachi i zenkutsu dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

 

8 KYU pas błękitny
(min. 3 kolejne miesiące treningu)
1.Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
2.Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
3.Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
4.Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).
5.Kata: taikyoku sono-ichi, sono-ni.
6.Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
7.II Ippon-kumite sono-ichi: tori; chudan-tsuki
uke; soto-uke, kontra chudan-gyaku-tsuki.
8.II Ippon-kumite sono-ni: tori; chudan-tsuki
uke; soto-uke, kontra seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.
9.II Ippon-kumite sono-san: tori; chudan-tsuki
uke; soto-uke, kontra seiken-tate-tsuki i hiza-geri.
10.Jiu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów. 11.Test kondycyjny:
- 25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
- 15 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach,
- 25 uniesień tułowia z leżenia na plecach.
12.Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

 

7 KYU pas błękitny z żółtym pagonem
(min. 3 kolejne miesiące treningu)
1.Pozycje: neko-ashi-dachi. 2.Uderzenia i cięcia:
3.Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
4.Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
5.Kata: taikyoku sono-san, pinian-sono-ichi. 6.Sanbon-kumite: tori wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki, gedan-tsuki, uke cofając się wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai, kontra: chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
7.Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
8.III Ippon-kumite sono-ichi: tori; jodan-tsuki
uke; uchi-uke i uraken-shomen-uchi.
9.III Ippon-kumite sono-ni: tori; jodan-tsuki
uke; uchi-uke, kontra seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan.
10.III Ippon-kumite sono-san: tori; jodan-tsuki
uke; uchi-uke, kontra uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki i hiza-geri.
11.Jiyu-kumite: randori. 12.Test kondycyjny:
- 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach,
- 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach,
- 30 uniesień tułowia z leżenia na plecach.
13.Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata. tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.

 

Powrót do góry
c5.jpg
f-kanji-kyokushin-tattoo-orez-218128217.jpg
kancho.jpg

Copyright © Kyokushin Malbork 2024