Strona główna RODO

RODO

RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, niniejszym informujemy, iż:

 • Malborski Klub Kyokushin Karate (MKKK) z siedzibą w Malborku, 82-200 Malbork, ul. Gen. de Gaulle’a 91, NIP 579-14-92-946, REGON 170342668, przetwarza dane osobowe członków/kandydatów na członków MKKK w związku przynależnością do MKKK bądź ubieganiem się o nią.
 • Administratorem danych osobowych jest Prezes MKKK, a dane te są – z jego upoważnienia - przetwarzane przez członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, instruktorów, administratorów serwisu www.karate.malbork.pl i profilu MKKK na FB oraz księgowego.
 • Dane kontaktowe Administratora danych osobowych, o którym mowa w pkt. 2: Wojciech Kunicki, tel. 508 054 634, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Administrator danych informuje, że:

 • Przetwarzane przez MKKK dane osobowe członków oraz kandydatów na członków MKKK pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą lub ich opiekunów prawnych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania
  i zachowania członkostwa w MKKK. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w MKKK. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się
  o członkostwo MKKK albo z wystąpieniem z MKKK.
 • Dane osobowe członka/kandydata na członka MKKK:
  • podane w karcie przyjęcia - deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
  • przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do MKKK wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  • będą przechowywane, przez okres przynależności do MKKK, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  • nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów; nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu,
  • mogą być przekazywane/udostępniane innym podmiotom/odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych:

a) innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

b) innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na podstawie
upoważnienia Administratora,

c) wyłącznie w celu udziału członków MKKK w seminariach, zgrupowaniach, zawodach, obozach itp. imprezach sportowych,

 • członkowi/kandydatowi na członka MKKK przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu; w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody członkowi/kandydatowi na członka MKKK przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem,
 • w razie uznania, że przetwarzanie przez MKKK dotyczących członka/kandydata na członka MKKK danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót do góry
c5.jpg
f-kanji-kyokushin-tattoo-orez-218128217.jpg
kancho.jpg

Copyright © Kyokushin Malbork 2024